HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Voditeljica Dramske sekcije: Elvira Vrtulek
@: hkupd.stanislav.preprek@gmail.com

 

 

ČLANOVI DRAMSKE SEKCIJE

Milana Perić Brstilo
Elvira Vrtulek
Sanja Trivić Mioković
Jasmin M’Saib Pavlović
Bosiljka Popov
Maja Radujkov
Paulina Smardžić
Helena Soldat

PLAN RADA DRAMSKE SEKCIJE HKUPD "STANISLAV PREPREK" NOVI SAD ZA 2017. GODINU


  U planu dramske sekcije za ovu godinu je obnova drame ’’ Noć bogova’’ djelo Mire Gavrana, čije je izvođenje prekinuto zbog smrti dvoje glumaca koji su sudjelovali u njenom izvođenju.
Dramska sekcija za sada ima osim voditeljice Branke Dačević još 8 glumica koje su se već afirmirale u nekim izvođenjima drama, komedija, mjuzikla i dječjim predstavama. To su: Anita Klinac, Paulina Smardžić, Helena Soldat, Maja Radujkov, Jasmin M’Saib Pavlović, Popov Bosiljka. Dvije glumice su za sada na porodiljnom pa će se pridružiti eventualno za godinu dana. ( Milana Perić Brstilo i Sanja Trivić Mioković )
U planu je suradnja sa Teatrom ’’Kerekeš’’ iz Varaždina, a također nam i sa Hrvatskom maticom iseljenika iz Zagreba. U planu je također i obnova  suradnje sa Somborskim KUD-om koji ima dramsku sekciju. Tu je i KUD iz Orašja, Čepina, Sonte i drugih na području Slavonije i Vojvodine.
Dramska sekcija će početi i sa vježbanjem i educiranjem članova kako bi bili spremni za pripremu nekog dramskog djela za koje ćemo izvođenje dobiti suglasnost pisca.
Mi smo do sada surađivali sa rediteljem Miljanom Vojnovićem koji je veoma dobro režirao i pomogao nam u savladavanju glumačkih tehnika jer smo mi ipak glumci amateri.
Pošto za sada nemamo nijednog muškog člana u dramskoj, a eventualno postoje zainteresirani glumci amateri koji bi se priključili dramskoj sekciji, objavit ćemo datum i mjesto gdje će moći  da dođu i  priključe se sekciji. Novinu koju smo uveli je da svatko priloži kraću biografiju, a odabir za eventualne uloge će izvršiti reditelj koji će biti angažiran od strane društva.
Zamjenica voditeljice dramske sekcije je Anita Klinac koja je u dramskoj sekciji od samog početka.

Novi Sad, 21.03.2017.                                                      Voditeljica dramske sekcije
                                                                                               Branka Dačević

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov