HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Piše: Branimir Miroslav Cakić voditelj Književnog kluba HKUPD „Stanislav Preprek“

 

     Deveta po redu zbirka pjesama u izdanju HKUPD „Stanislav Preprek“ iz Novog Sada Preprekovo proljeće 2018., koja sadrži pjesme petnaest autora članova Književnog kluba HKUPD „Stanislav Preprek“ i troje pjesnika iz Cvelferije, nalazi se pred čitateljima.

 

Nakladnik:  Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2018. 
Za nakladnika: Krešimir Tkalac, predsjednik Društva
Uredništvo: dr Dragana Todoreskov
Mladen Franjo Nikšić
Branimir Miroslav Cakić
Branka Dačević
Slađana Varićak

Recenzija:

preč. Marko Kljajić
mr Pavel Domonji

Grafika na naslovnoj strani: Mladen Franjo Nikšić
Računalna priprema teksta: Ivan Dermanov

 Naslovnica final


 

   Izdavanje zbirke potpomogli su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

   U najnovijoj zbirci pjesama Preprekovo proljeće 2018. poetske priloge dali su: Jelisaveta Buljovčić Vučetić, Branka Dačević, Lana Dermanov, Maja Gračan Livada, Ivan Horvat, Dragan Dražen Ilić, Manda Jakšić, Marko Kljajić, Bisiljko Kostić, Mladen Franjo Nikšić, Ljerka Radović, Mladen Šimić, Branimir Miroslav Tomlekin, Zlatko Urbanek i Slađana Varićak. Prema tradiciji, koju njegujemo od 2013, objavljujemo i pjesme troje autora iz matične nam zemlje: ovoga puta, riječ je o pjesnicima iz Cvelferije: Mariji Komesarović, Bernardi Nadi Magaš i Petru Trtolji, članovima Udruge pisaca i pjesnika „Sv. Mihovil“ iz Drenovaca. Na ovaj se način uspostavlja tješnja veza sa piscima iz Hrvatske, odnosno Hrvatskom.

   Pjesme su ispjevane na standardnom hrvatskom, ali i na njegovim narečjima te dijalektima.

   Tematsko-motivski posmatrano, i ove su godine Preprekovi pjesnici pisali o ljubavi (Dačević, Dermanov, Horvat, Nikšić, Tomlekin, Urbanek, Kljajić, Radović i dr.), starosti i promjenama sa kojima se čovjek neminovno suočava (Kljajić, Tomlekin, Urbanek, Varićak, Jakšić, Šimić i dr.), ali i povodom različitih događaja: od običaja, opjevanih kod pjesnika iz Cvelferije, preko raznih prigoda (Kostić). Hvale se ljepote Vojvodine (Buljovčić Vučetić, Ilić, Kostić) ili pojedinih dijelova Hrvatske (Ilić, Kljajić), ide se u povijest, legendu (Ilić), a nerijetko se javlja i šaljivi ton (Nikšić, Dermanov) ili čak apsurd (Šimić). Stoga bismo mogli reći da se na planu kompozicije, motivskog raspona, te narečja (štokavsko, kajkavsko, čakavsko) i dijalekta može govoriti o kompleksnoj zbirci, koja čitateljima pruža uvid u različite pjesničke poduhvate. Pored slobodnog stiha (Dermanov, Gračan Livada, Radović, Šimić, Horvat, Urbanek i dr.), pojedini pjesnici ostaju vjerni strofičnoj organizaciji i rimi Buljovčić Vučetić, Tomlekin, Nikšić, Varićak). I ova razlika također čini zbirku Preprekovo proljeće 2018. raskošnom i bogatom – stoji u uvodnoj riječi Uredništva.

 Preč. Marko Kljajić, kao recenzent, između ostalog kaže:

   „U traganju za istinom i u proplamsajima inspiracije, poezija postaje dragocjen svjedok čovjekove nadarenosti da se susretne sa sobom, približi drugima, otkrije Istinu i dodje do Boga. Do Apsolutne istine!

   U tim je relacijama nastala i ova pjesnička zbirka u kojoj se susrećemo i s bijegom i utočištem njezinih (s)tvoritelja (pjesnika). Poezija je naime istina i obmana, snaga, slabost i mana, hrabrost i nemoć, bolest i lijek, sumrak i zora ... ali i način odbrane pred naletom pitanja kao i upitnost i upitanost pred nadolaženjem nezaustavljive zbilje.

   I kroz ove poetske proplamsaje pokazuje se koliko je poezija slutnja o bitnom, dodirivanje nadzbilje i svjedočanstvo o samosvojnosti darovanog umijeća (talanat!) neovisno o svim našim ulogama ili titulama koje imamo ili nemamo. Posve je nevažno za njezin razlog intenzitet i percepciju jesmo li bogati ili siromašni, ugledni ili neugledni, mladi ili stari ...

   Ona govori svojom vlastitom snagom, alatima i ekspresijom, dodirujući nas tako gdje nas jedino i može dodirnuti - u epicentru našem duhovnom, u kojem smo još uvijek sposobni za prepoznavanje istine i ljepote. I u ovom slučaju riječ je njezin simbol i orudje. Ta nas riječ pogađa razmjerno snazi koju pjesnik(inja) posjeduje ili ne posjeduje.

   Jedna od vrijednosti poezije jeste svakako i ta, što ma koliko potiskivana plaštem svakodnevnice, kad tad umije i zna da pronadje put iz dubine duše, srca i uma do oka i srca čitatelja.

   Osjetivši moć i ljepotu riječi u stihovima u stvaralačku avanturu ušli su i naši ,,Preprekovci” nastavljajući hrabro iz godine u godinu objavljivati ono što se tek i samo u pjesničkoj duši suptilno, nemirno i uporno kotrlja, i vapije da se daruje drugome. Jer poezija kao i ljubav raste i umnožava se samo kad se dijeli.”

Mr Pavel Domonji, kao recezent, između ostalog kaže:

   „Lirski oblici i strukture koji prevladavaju u zbirci pjesama Preprekovo proljeće 2018. pokazuju heterogenu prirodu, ali u biti postoji kontinuitet sa već prethodno objavljenim pjesmama u ranijim zbirkama.

   Postoji nekoliko pjesničkih motivacionih cjelina koje se mogu lako uočiti, a to su ljubavne, rodoljubive, socijalne i refleksivne pjesme. One se međusobno prepliću i prožimaju, što je umjetnička kvaliteta po sebi i za sebe. Njihova struktura obuhvaća stihove od distiha, četverca, sve sdo četrnaesterca.

   Umjetnička forma je lijepo odnjegovana i prema njoj pjesnici imaju istančan i brižljiv odnos i rafinirani osjećaj.

   U korpusu ljubavnih pjesama, kojih je najviše, o polomljenim iluzijama i čežnji pjeva Branka Dačević, iz pamćenja i sjećanja Lana Dermanov doziva ulice, lice, oči I smjeh, što njenu pjesmu čini vrlo emotivnom. Ivan Horvat ispisuje stihove o ljubavnom zanosu i čežnji, o identifikaciji s voljenom ženom, od koje traži da mu pruži ‘toplu riječ’… I kod drugih pjesnika nalazimo slične senzibilitete, tako da oni svi skupno čine jednu modernu entološku osnovu za šire i dublje poimanje ljubavi.

   Refleksni tokovi se granaju u više pravaca, kao što su: svakidašnji život, dokolica i slobodno vrijeme, nedovršenost u životu, zamka životnog lavirinta, unutarnji život i autorefleksija, socijalni motivi, odlazak sa sela, prekinuto djetinjstvo, bol zbog urušavanja planeta, sajber ratovi i dr.

   Ima pjesama koje su inspirane narodnim predanjem, kao šro je pjesma Miljenko i Dobrila Dragana Dražena Ilića. Manda Jakšić je za svoju pjesmu Dva sina našla u biblijskoj priči o izgubljenom sinu. Identifikacija sa Osijekom u pjesmi Voljenom gradu je svojevrsna apoteoza koju je ispjevao znameniti pjesnik Marko Kljajić. Ova pjesma zaslužuje podrobnu analizu po svojoj kompoziciji i strukturi, jer je sastavljena od pitanja refleksivne prirode. Kljajić završava pjesmu stihovima koji nam otkrivaju katarsu:

 Dobro jutro, nepokoreni moj grade,
slavonsko srce na pitomoj Dravi,
ima još snage, ljubavi i nade,
da se nad tobom nebo opet zaplavi.

 

   Pjesnički doajen, Mladen Franjo Nikšić, svojim ljubavnim pjesmama svjedoči o vječnoj ljubavi koja će zadiviti svijet. Negovi stihovi, poruke glase:

 Lipa rič nam mnogo znači… i
U lipoti sve da prođe…

 

   Stvaranje novog pjesničkog mikrokozmosa od zavičaja utemeljuje i u ovoj zbirci pjesnik Branimir Miroslav Tomlekin. On pretežno koristi dugi stih u nalaženju novih pjesničkih uporišta, što daje pjesmama monumentalnost uzvišenog kazivanja. Takve su pjesme: Naše ognjište, Bijeli cvijet, Nela i Gore dolje. U njegovim pjesmama evokacija je sveprisutna. Ona ima svoja dva toka: unutrašnji i vanjski, ali se oni međusobno povezuju i prožimaju, tako da čine čvrst lirski totalitet.

   I kod ostalih pjesnika lirska evokacija je vrlo prisutna. Ona čini pjesničke slike koherentnim cjelinama sa pjesničkim dignitetom i sugestivnim osjećanjem, koje oplemenjuje i izdiže čovjeka u više sfere harmonije.

   Hrvatski pjesnici rođeni u Drenovcima, Marija Komesarević, Bernarda Nada Magaš i Petar Trtolja, na suptilan su način ispisali svoje stihove, prije svega na jezičkom i motivacionom planu.“

   Predstavljanje zbirke pjesama Preprekovo proljeće 2018. bit će održano u subotu, 14. travnja 2018. godine, u Malom amfiteatru na SPENS-u, s početkom u 19.00 sati. Ulaz je slobodan, a uz bogat kulturno-umjetnički program članovi Književnog kluba HKUPD „Stanislav Preprek” i njihovi gosti iz Hrvatske govorit će svoje stihove, o Cvelferiji govorit će Franjo Nagulov, pjesnik iz Vinkovaca, a sve će pratiti Ženska pjevačka skupina HKUPD „Stanislav Preprek” izvedbom spleta hrvatskih narodnih pjesama.

   Ova manifestacija je tradicionalna kulturna manifestacija Hrvata Novog Sada na pokrajinskoj razini i pozivamo Vas da je uveličate svojom nazočnošću.

   Prije toga zbirka pjesama Preprekovo proljeće 2018. i zbirka pjesama Mladena Franje Nikšića Prokleto i sveto iz edicije „Preprekovi pjesnici”, kao nova izdanja u 2018. godini, te druge knjige Književnog kluba HKUPD „Stanislav Preprek”, bit će izložene na Međunarodnom sajmu knjiga u Novom Sadu, na štandu Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine od 7. do 12. ožujka 2018. godine, a promovirane na jednosatnom izlaganju na glavnoj bini.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov